Her dönemde üçer olmak üzere, bir öğretim yılında toplama 6 Kazanım Değerlendirme Sınavı vardır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu ürünler öğrencimizin bireysel başarısının yanında sınıf içindeki durumunu ve sınıfların birbirine göre başarılarını da ölçecektir. Kazanım Değerlendirme Sınavlarında sorular, müfredat - zaman işleyişine uygun olarak hazırlanmaktadır. Derslere göre soru dağılımları; Türkçe 15, Matematik 15; Hayat Bilgisi 10, İngilizce 5 soru olmak üzere toplamda 45 sorudur. 

Sınav kitapçığıyla beraber,

- Optik Cevap Formu

- Cevap Anahtarları

- Konu Dağılımları

- Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ücretsiz olarak sunulur