Her dönemde üçer olmak üzere, bir öğretim yılında toplam 6 Kazanım Değerlendirme Sınavı vardır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu ürünler öğrencimizin bireysel başarının yanında sınıf içindeki durumunu ve sınıfların birbirine göre başarılarını da ölçecektir. Kazanım Değerlendirme Sınavlarında sorular, müfredat - zaman işleyişine uygun olarak hazırlanmaktadır. Derslere göre soru dağılımları; Türkçe 15, Matematik 15, Fen Bilimleri 8, Hayat Bilgisi 7, İngilizce  5 soru olmak üzere toplamda 50 sorudur. 

Sınav kitapçığıyla beraber;

- Optik Cevap Formu

- Cevap Anahtarları

- Konu Dağılımları

- Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ücretsizo alarak sunulur.