Görülen bütün derslerden periyodik olarak uygulanan ve Türkiye geneli değerlendirilen altı adet deneme sınavı. Deneme sınavları yeni müfredata ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanır. Her sınavda yıllık planlara göre, uygulama tarihine kadar işlenen konulardan sorular yer alır ve eksiklerin tespit edilmesi amaçlanır. 

Deneme sınavlarımızın cevap anahtarları ve sınavdaki soruların kazanım analizleri destek merkezimizde (destek.eksenyayinlari.com) ve Ölçme değerlendirme sistemimizde (eksensinav.com) paylaşılmaktadır. Sınavlar uygulanmadan önce bu evraklar edinilebilir ve sağlıklı bir ölçme yapılabilir.