Ünitelerin mikro konulara ayrılarak işlendiği Etkileşimli Mikro Konu Anlatım materyallerimiz; öğretmenlerin dersi akıllı tahtada kolayca anlatıp etkileşimli nesnelerle uygulama yapabildiği bir çalışmadır. Ayrıca öğrencilerin hem ders dinleyip hem de ellerindeki dokümanlarda bulunan örnek ve etkinliklerle konuları kavradığı %100 dijital ürünlerdir.