Yapılan Çalışmalarla istenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek ve varsa eksikliklerin belirlenip tamamlanması için ölçme ve değerlendirme basamağındaki ürünler de titizlikle hazırlanmıştır. Her bir mikro öğrenme, uygulama, ödev ve pekiştirme basamağındaki ürünler ile öğrencinin kendini test etmesi, bir konuyu tam olarak öğrendikten sonra diğer konuya geçmesi hedeflenmiştir.