Tüm Dersler Aşamalı Mucit Soru Bankası, Etkileşimli Mucit Defterlerle paralel mikro uygulama basamağı olarak kurgulanmıştır. Her konu için Zorluk Dereceli "Konu Pekiştirme Testi " ve " Göster Kendini Testi özenle hazırlanmıştır. Her ünite sonunda "Ünite Değerlendirme Testi"ne yer verilmiştir. 

Zorluk Dereceli olarak hazırlanan testlerden  

Konu Pekiştirme Testi; konuyu kavramaya ve pekiştirmeye yöneliktir. Temel bilgileri ölcen sorulardan oluşmaktadır. 

Göster Kendini Testi; bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme düzeyindeki kazanımları ölçecek sorulardan oluşmaktadır.